امریکا، همکار ناتوان ترکیه در مبارزه با تروریزم

بینالی یلدیریم: ترکیه به تنهایی با سازمان تروریستی داعش مبارزه می کند

امریکا، همکار ناتوان ترکیه در مبارزه با تروریزم

 

بینالی یلدیریم نخست وزیر ترکیه با تاکید براینکه، ترکیه به تنهایی با سازمان تروریستی داعش مبارزه می کند، اظهار داشت، محافل دیگر بجز سخن گفتن، کار دیگری انجام نمی دهند.

بینالی یلدیریم طی سخنانی در اجلاس گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه در مجلس ملی کبیر ترکیه با تاکید براینکه، ترکیه از جنگ داخلی 6 ساله در سوریه که با این کشور 211 کیلومتر مرز مشترک دارد، بسیار ناخشنود می باشد، اظهار داشت، در 133 امین روز عملیات سپر فرات تا به امروز حدود هزار و 270 تن از اعضای سازمان تروریستی داعش بهلاکت رسیده اند.

یلدیریم امریکا را بدلیل عدم یاری به این عملیات مورد انتقاد قرار داد.

نخست وزیر گفت، حکومت واشنگتن بجز سخن گفتن کاری انجام نمی دهد. تنها کاری که انجام می دهند، دادن اسلحه به ی پ گ/ پ ی د می باشد. ما حکومت امریکا را مسئول نمی دانیم. این کار حکومت اوباما می باشد. این بمعنای استفاده از مافیا بعنوان ابزار محسوب می شود. نمی توان چنین برداشت دولتی را تصور کرد.

نخست وزیر با تاکید براینکه، ترکیه سالیان مدیدی در بنیه ناتو با امریکا همکاری می کند، اظهار داشت، در عرصه بسیاری نیزهمکاریهای استراتژیکی داریم.

بینالی یلدیریم در ادامه افزود، امریکا نباید به خدشه دار شدن این همکاری در سایه فعالیتهای سازمان تروریستی اجازه بدهد. شاخه سازمانهای تروریستی فتو و پ ک ک در کنارتان جای گرفته اند. چه کار می کنید، تصمیم بگیرید. آیا برای سازمانهای تروریستی آغوش باز خواهید کرد؟ پ ی د با پ ک ک فرقی ندارد. جمهوری ترکیه از حکومت جدید امریکا انتظار چنین کاری را دارد.خبرهای مرتبط