مرگ شهروند انگلیسی منسوب به " ی پ گ " در سوریه توسط داعش

به گفته مطبوعات انگلستان، " Ryan Lock " در ماه آگوست قبل از پیوستن به صف " ی پ گ " در انگلستان مشغول آشپزی بود

643333
مرگ شهروند انگلیسی منسوب به " ی پ گ " در سوریه توسط داعش

" Ryan Lock " شهروند انگلیسی 20 ساله که در سازمان تروریستی " ی پ گ " که جناح نظامی سازمان ت " پ ی د " وابسته به سازمان تروریستی " پ ک ک " در سوریه است، ماه گذشته از سوی سازمان تروریستی داعش کشته شده است.

به گفته مطبوعات انگلستان، " Ryan Lock " در ماه آگوست قبل از پیوستن به صف " ی پ گ " در انگلستان مشغول آشپزی بود.

بموجب گزارش روزنامه گاردین، " Ryan Lock " شهروند انگلیسی در حمله  " ی پ گ " ئی ها برای بازپس گیری شهر رقه از دست داعش به تاریخ 21 ام دسامبر در نزدیکی روستای " Caber " به قتل رسیده بود.

بر مبنای همین گزارش ، سخنگوی وزارت امورخارجه انگلستان دیروز اعلام کرده بود که هشدارهایش در مورد عدم سفر به سوریه هنوز هم به قوت خود باقی است.

همین سخنگو گفت : کسانی که به هر علتی به سوریه سفر کنند، خود را به مخاطره می افکنند.خبرهای مرتبط