پرچم اتحادیه اروپا از ورودی کاخ ریاست جمهوری مولداوی بر چیده شد

پرچم اتحادیه اروپا پس از انتصاب رئیس جمهور جدید از ورودی کاخ ریاست جمهوری برداشته شد

پرچم اتحادیه اروپا از ورودی کاخ ریاست جمهوری مولداوی بر چیده شد

 رسانه‌های مولداوی اعلام داشتند : پس از انتصاب ایگور دودون به سمت ریاست جمهوری این کشور، پرچم اتحادیه اروپا در ورودی کاخ ریاست‌جمهوری که در کنار پرچم این کشور افراشته شده بود، برداشته شد.

گروهی از اعضای حزب لیبرال به این امر واکنش نشان داده و برداشتن پرچم را نقض قوانینخواندند و مجددا آن را در ورودی ساختمان برافراشتند، اما پرچم پس از مدتی از جای خود برداشته شد.

ایون چبان، سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهور این کشور با انتشار پیامی در شبکه‌‌های اجتماعی خود با بیان اینکه رئیس جمهور این کشور ضامن و حافظ قانون اساسی است و کشور‌ها بر اساس آن اداره می کند، نوشت: "دیگر در کاخ ریاست جمهوری فقط پرچم مولداوی وجود خواهد داشت".

در مولداوی رئیس جمهوری مستقیما از طرف مردم انتخاب می شود. ایگور دودون، رئیس جمهور فعلی مولداوی که در تاریخ 23 دسامبر به طور رسمی آغاز به کار کرد، با نزدیکی به روسیه شناخته می شود.خبرهای مرتبط