رکورد در روابط ترکیه و آمریکا

گروه دوستی ترکیه و آمریکا از نظر توسعه روابط دو کشور نقش مهمی را ایفا می کند

رکورد در روابط ترکیه و آمریکا

تعداد اعضای گروه دوستی ترکیه و آمریکا در کنگره آمریکا به بیش از 159 نفر رسید.

114 امین گروه دوستی ترکیه و آمریکا در کنگره آمریکا در آستانه بر عهده گیری مقام ریاست جمهوری از سوی دونالد ترامپ رکورد شکست.

در این گروهها که به فعالیت های لابی اهمیت فراوانی می دهند، گروه ترک نیز یکی از بزرگترین گروهها بشمار می رود.

به همراه 155 عضو کنگره ، 4 سناتور نیز عضو گروه دوستی می باشد.

در این افراد " Lindsay Graham " یکی از سناتورهای حزب جمهوریخواه نیز وجود دارد.

گروه دوستی ترکیه و آمریکا از نظر توسعه روابط دو کشور نقش مهمی را ایفا می کند. خبرهای مرتبط