حمایت وزیر امورخارجه مالت از ترکیه

جرج ولا وزیر امورخارجه مالت : اتحادیه اروپا با 28 عضو بایستی تلاش بیشتری در زمینه لغو مقررات ویزا برای شهروندان ترکیه صرف کند

629540
حمایت وزیر امورخارجه مالت از ترکیه

جرج ولا وزیر امورخارجه مالت که در پایان ماه جاری ریاست ادواری اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد گرفت، اعلام داشت : اتحادیه اروپا با 28 عضو بایستی تلاش بیشتری در زمینه لغو مقررات ویزا برای شهروندان ترکیه صرف کند.

جرج ولا با حمایت از ترکیه گفت : اگر از ترکیه انتظار همکاری بیشتر مورد بحث است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز باید پیام های مثبتی به ترکیه بفرستند.

وزیر امورخارجه مالت در مصاحبه با خبرگزاری آسویشیتدپرس  اعلام کرد : این نشانگر آن است که مالت می خواهد تا ترکیه را بعنوان شریک نزدیک به خود مشاهده کند.

وی با تاکید به لزوم بازگذاشته شدن راههای دیپلماتیک گفت : ترکها می گویند که در قرار داد پذیرش مجدد پناهجویان فراری به اروپا مسئولیت های محوله را بر عهده گرفته اند که این نیز درست است. می دانیم که موج کوچ در دریای اژه متوقف شده است ولی آیا ما در مقابل چه کار کردیم؟ آنچه که مهم است این است. علاوه بر این بحث بر شر آزادی ویزا برای شهروندان ترکیه نیز کار سختی نیست.خبرهای مرتبط