آنتونیوگوترس دبیرکل جدید سازمان ملل متحد ادای سوگند کرد

آنتونیوگوترس نهمین دبیرکل سازمان ملل متحد در مجمع عمومی 193 عضوی سازمان ملل متحد خواهد بود

629670
آنتونیوگوترس دبیرکل جدید سازمان ملل متحد ادای سوگند کرد

آنتونیوگوترس دبیرکل جدید سازمان ملل متحد ادای سوگند نمود.

آنتونیوگوترس نهمین دبیرکل سازمان ملل متحد در مجمع عمومی 193 عضوی سازمان ملل متحد خواهد بود.

گوترس طی سخنانی در مراسم ادای سوگند بشکلی تلویحی از لزوم انجام إصلاحات در سازمان ملل متحد یاد کرده و گفت : سازمان ملل متحد آماده تغییر و تحول است.

آنتونیوگوترس که برای مدت 5 سال انتخاب شد وظیفه دبیرکلی سازمان ملل را روز اول ژانویه از بان کی مون تحویل خواهد گرفت.

گوترس که قبلا در مقام نخست وزیری پرتغال انجام وظیفه کرده بود، در سالهای بین 2005 الی 2015 بعنوان کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد نیز خدمت کرده است.خبرهای مرتبط