اعطای نشان لیاقت از سوی وزیر امورخارجه آلمان به جان کری

جان کری وزیر امورخارجه ایالات متحد آمریکا اعتراف کرد : علت جنگ و درگیری ها در سوریه قطب بندی های مختلف و تضاد منافع در این منطقه است

624702
اعطای نشان لیاقت از سوی وزیر امورخارجه آلمان به جان کری

جان کری وزیر امورخارجه ایالات متحد آمریکا اعتراف کرد : علت جنگ و درگیری ها در سوریه قطب بندی های مختلف و تضاد منافع در این منطقه است . 

جان کری که با بر سرکار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا از مقام خود کناره گیری خواهد کرد در چهارچوب تور خداحافظی تماس هایی در آلمان بعمل آورد.

در مراسمی که در وزارت امورخارجه آلمان ترتیب یافت، از سوی فرانک والتر اشتان مایر همتای آلمانی کری به وی نشان لیاقت اعطا گردید.

اشتان مایر در تعریف و تمجید از جان کری گفت : جان کری فردی با درایت، فرو تن و معتقد به اصول دموکراتیک است.

جان کری وزیر امور آمریکا نیز طی سخنانی در مراسم اعطای نشان لیاقت به وی به ارزیابی حوادث واقع در سوریه، ایران و منطقه خاورمیانه پرداخت.

کری ضمن اشاره به اینکه پیدایش یک راه حل نظامی در سوریه غیر ممکن است تاکید کرد : حتی اگر حلب سقوط کند، جنگ در سوریه پایان نخواهد یافت.

وزیر امورخارجه آمریکا چنین گفت : هر کس می گوید که به جنگ سوریه راه حلی پیدا نخواهد شد. این یک واقعیت است. حتی اگر حلب سقوط کند، این به جنگ در سوریه خاتمه نخواهد بخشید. روسیه، اسد ، ایران و دیگر کشورها باید این را بدانند . برای پایان بخشی این جنگ باید به تضاد منافع و تفرقه های عمیق پایان داده شود.

جان کری تاکید کرد : 55 درصد خاکهایی که داعش در عراق به تصرف خود در آورده بود، باز پس گرفته شده است.

وزیر امورخارجه آمریکا  ضمن دفاع از قرار داد منعقده با ایران در زمینه برنامه هسته ای این کشور گفت : این قرار داد منطقه را امن تر ساخته است.خبرهای مرتبط