دستگیری 64 تبعه خارجی در استان چاناق قلعه ترکیه

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 64 تبعه خارجی را که قصد عبور غیرقانونی به جزیره لسبوس یونان را داشتند، دستگیر کردند.

دستگیری 64 تبعه خارجی در استان چاناق قلعه ترکیه

نیروهای گارد ساحلی ترکیه درحین گشت زنی در سواحل بادملی استان چاناق قلعه 64 تبعه خارجی را که قصد داشتند به طور غیرقانونی به جزیره لسبوس یونان بروند، دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده دارای تابعیت پاکستان، سوریه، افغانستان و کنگو بودند و با استفاده از یک قایق پلاستیکی قصد داشتند به طور غیرقانونی به یونان بروند.

بنا بر این گزارش 27 نفر از افراد دستگیر شده کودک و 17 تن نیز زن هستند.

افراد دستگیر شده پس از توزیع غذا و پوشاک به مرکز استرداد اتباع خارجی شهرستان آیواجیک منتقل شده اند.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط