تطاهرات حمایت از دموکراسی از سوی ترکهای مقیم بلژیک و آلمان

ترکهای مقیم بلژیک و آلمان، برای تلعین ترور و حمایت از دموکراسی، تظاهراتی ترتیب دادند

614147
تطاهرات حمایت از دموکراسی از سوی ترکهای مقیم بلژیک و آلمان
almanya türkler gösteri.jpg

این تظاهرات که با نام "لعنت بر ترور، دعوت به دموکراسی" ترتیب یافت، در میدان "شومان" بروکسل، پایتخت بلژیک و با شرکت سازمانهای اتحادیه اروپا، برگزار شد.

در این برنامه که با خواندن سرود ملی ترکیه و بلژیک آغاز گردید، هزاران تن با در دست داشتن پرچم ترکیه، شرکت نمودند.

در بیانیه مطبوعاتی که به نام سازمانهای مدنی شرکت کننده اقامه گردید، انتظارات از اتحادیه اروپا و بلژیک بر زبان اورده شد.

در این بیانیه، ضمن ابراز اینکه برای تایید آزادی و حقوق پایه ای، وابستگی شان به حقوق و همچنین ابراز نگرانیهایشان این تظاهرات را انجام داده اند، گفته شد: "پشت کردن اروپا به ارزشهایش که تضمینی برای آرامش و رفاه بود، غم انگیز و نگران کننده است. بر این باوریم که بلند کردن صدایمان به عنوان خانواده ای از اروپای بزرگ، برای مقابله با این روند بد، حقمان میباشد."

در آلمان نیز، تظاهراتی در برلین پایتخت این کشور ترتیب یافت.

در بیانیه مطبوعاتی اقامه شده در این تظاهرات نیز، بر اینکه ترکیه، بخشی جدایی ناپذیر از اروپا میباشد، تاکید گردید.خبرهای مرتبط