فولکس واگن یکی از بزرگترین شرکتهای خودروسازی آلمان 30 هزار نفر را از کار برکنار خواهد کرد

فولکس واگن یکی از بزرگترین شرکتهای خودروسازی آلمان که با بحران جنجال برانگیز تولید گازهای آلوده کننده رو در رو می باشد، در تنگنا قرار گرفته است

613552
فولکس واگن یکی از بزرگترین شرکتهای خودروسازی آلمان 30 هزار نفر را از کار برکنار خواهد کرد

فولکس واگن یکی از بزرگترین شرکتهای خودروسازی آلمان که با بحران جنجال برانگیز تولید گازهای آلوده کننده رو در رو می باشد، در تنگنا قرار گرفته است.

شرکت مذکور با هدف مقابله با این بحران، 30 هزار نفر از کارکنان خود در سطح جهان را از کار برکنار خواهد کرد.

براساس گزارش روزنامه آلمانی هندلس بلت، نمایندگی اماکن کار و مدیریت شرکت بعد از مذاکراتی که ماهها بطول انجامید، به توافق رسیدند.

فولکس واگن با هدف حراست از موقعیت رهبری جهان تا سال 2020، قراردادی با عنوان " قرارداد آینده " تهیه نمود.

براساس این قرارداد، فولکس واگن هر سال 2 هزار 500 کارگر را از کار برکنار کرده و سیستم اخراج کارکنان تا سال 2025 ادامه خواهد یافت.

دو سوم کارکنان اخراجی را کارکنان مشغول بکار در آلمان تشکیل خواهد داد.

اخراج کارکنان بیشتر در کارخانه های شهرهای اِمدن، ولفسبورگ، هانوور، سالزگیتر، برائونشویگ و کاسل صورت خواهد گرفت.

در وحله نخست کارکنان سن بالا به بازنشستگی زود هنگام سوق داده خواهند شد.

فولکس واگن که در نظر دارد بهمراه جنجال تولید گازهای آلاینده به اوج صعود بکند، در زمینه تولید خودروهای برقی نیز سرمایه گذاری خواهد کرد.

شرکت مذکور در راستای این هدف، 9 هزار نمایندگی جدید باز کرده و در عین حال با توسعه دادن بخش آموزش مسلکی، دانشجوی بیشتری خواهد پذیرفت.خبرهای مرتبط