اجلاس حساس وزرای دفاع و امورخارجه اروپا در بروکسل

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از طرح دفاعی جدید اتحادیه طرفداری کرد

610952
اجلاس حساس وزرای دفاع و امورخارجه اروپا در بروکسل

وزرای دفاع و امورخارجه اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری پیرامون استراتژی جدید امنیتی اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک گردهم آمدند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاخره در زمینه افزایش همکاری های دفاعی به توافق رسیدند.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از طرح دفاعی جدید اتحادیه طرفداری کرد.

موگرینی ضمن اشاره به اینکه طرح دفاعی مورد نظر به اتحادیه اروپا این امکان را خواهد داد تا به درگیری های خارجی به سرعت پاسخ دهد ادعاهای مربوط به این را که به ناتو آسیب خواهد رساند، رد خواهد کرد.

این در حالیست که انگلستان بعنوان یکی از کشورهای دارای نیرومند ترین ارتش اتحادیه با طرح دفاعی پیشنهادی مخالفت می کند.

ولی فرانسه و آلمان در پی برگزیت در زمینه افزایش همکاری های دفاعی پافشاری می کنند.

در بیانیه پایانی اجلاس از تشکیل یک قرارگاه نظامی متعلق به اتحادیه اروپا سخن به میان نیامده ولی خواسته شده است تا در بین تدابیر غیر نظامی و نظامی در سیاست خارجی سیستم دایمی توسعه داده شود.

در اجلاس وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا روابط با ترکیه نیز مطرح گردید.

بغیر از اتریش تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به لزوم ادامه مذاکرات عضویت کامل با ترکیه تاکید کردند.

موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت : در زمینه پیروی از یک موضع متحد در زمینه ترکیه همسویی داریم.  

آلمان، فرانسه و انگلستان نیز طرفدار ادامه مذاکرات عضویت کامل با ترکیه هستند.

این کشورها معتقد هستند که متوقف شدن مذاکرات با ترکیه بیش از فایده ، ضرر و زیان به همراه خواهد آورد.

در اجلاس مذکور که به شکل غیر رسمی برگزار شد، تصمیم نهایی اتخاذ نشد.

تصمیم ملموس در رابطه با آینده روابط ترکیه و اتحادیه اروپا در اجلاس شورای روابط خارجی اتحادیه که ماه آینده برگزار خواهد شد، مشخص خواهد گردید.خبرهای مرتبط