گازپروم فعالیتهای اکتشافی در آبهای آزاد ترکیه را آغاز خواهد کرد

شرکت روسی نفت و گاز (گازپروم) در آبهای آزاد ترکیه به فعالیتهای اکتشافی خواهد پرداخت.

579701
گازپروم فعالیتهای اکتشافی در آبهای آزاد ترکیه را آغاز خواهد کرد

شرکت روسی نفت و گاز (گازپروم) در آبهای آزاد ترکیه به فعالیتهای اکتشافی خواهد پرداخت.

این شرکت طی صدور اطلاعیه ای اعلام کرد، مجوز مربوط به انجام فعالیتهای اکتشافی در آبهای آزاد ترکیه جهت احداث دو خط لوله در چهارچوب پروژه جریان ترک را به واسطه مذاکرات دیپلماتیک از ترکیه دریافت کرده اند.

الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم اعلام کرد که در مرحله اول پروژه جریان ترک، به فعالیتهای خود با مسئولین ترکیه ای به شکلی موثر و هماهنگ ادامه میدهند.

گازپروم در تاریخ هفتم سپتامبر اعلام کرده بود که مجوز مربوط به احداث بخش زیر آبی خط لوله پروژه جریان ترک را از مقامات ترکیه ای دریافت کرده اند.خبرهای مرتبط