سخنان کوبنده باراک اوباما برای اخرین بار در مجمع عمومی سازمان ملل

اوباما: "اسرائیل باید درک کند که نمی تواند خاکهای فلسطین را تا ابد تحت اشغال خود نگه دارد"

سخنان کوبنده باراک اوباما برای اخرین بار در مجمع عمومی سازمان ملل

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اظهار داشت اسرائیل باید بر این واقف شود که نمی تواند خاکهای فلسطین را تا ابد تحت اشغال نگه دارد. 

رئیس جمهور آمریکا در کرسی مجمع عمومی سازمان ملل که برای آخرین بار حضور دارد، خطاب به رهبران جهان سخنانی ایراد کرد. 

اوباما با دعوت به رد استبداد و تبدیل شدن به جامعه ای شفاف اظهار داشت، دموکراسی الگویی است که تشکیل آن نسل ها طول خواهد کشید ولی ارزش امتحان را دارد.

اوباما با اشاره به تحولات در سوریه گفت، برخی رهبران در خاورمیانه با اعمال فشار به مخالفین بر سر اقتدار باقی مانده اند. 

اوباما به عدم وجود راه حل نظامی در سوریه نیز تاکید نمود. 

رئیس جمهور آمریکا کوبنده ترین سخنان خود را در مورد اسرائیل صرف کرد. 

وی گفت: "اسرائیل باید درک کند که نمی تواند خاکهای فلسطین را تا ابد تحت اشغال خود نگه دارد. فلسطینیان نیز باید دست از خشونت برداشته و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند. این به نفع هر دو طرف خواهد بود"

باراک اوباما به تشکیل مدلی جدید که انسانهای معمولی را نیز در کاپیتالیزم درآغوش بکشد و تفاوت بین فقرا و ثروتمندان را به حداقل برساند دعوت کرد. 

اوباما دعوت به رد نژادپرستی کرده و خواستار خوش بینی و باز شدن دربها به روی مهاجرین نمود. 

 خبرهای مرتبط