انتخابات کشورهای اروپایی در دوره ای همراه با بیگانه ستیزی و اسلام هراسی

کشورهای مختلف اروپا برای انتخاب رئیس و نمایندگان پارلمان و شرکت در رفراندوم به پای صندوق‌های رأی می روند

569515
انتخابات کشورهای اروپایی در دوره ای همراه با بیگانه ستیزی و اسلام هراسی

در دوره‌ای که اعمال و گفتارهمراه با بیگانه ستیزی و اسلام هراسی در اروپا افزایش یافته است میلیون ها شهروند اروپا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و رفراندوم در کشورهای شان طی ماه های آیند به پای صندوقهای رأی خواهند رفت.

انتظار می رود این انتخابات ها سیاست جهانی و منطقه ای و همچنین میلیون ها نفر از مسلمانان ساکن اروپا را نیز از نزدیک تحت تاثیر قرار دهد، زیرا سیاستمدارانی که نمی توانند مشکلاتی؛ مانند بیکاری، رکود اقتصادی، پناهندگان و ظهور و گسترش راست افراطی را حل کنند، در آستانه انتخابات، مسلمانان را به عنوان گوسفندان قربانی هدف قرار داده اند.

اتریش به عنوان مرکز نژادپرستان افراطی، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خود را قبلا لغو کرده است، اما آن را در تاریخ 2 اکتبر برگزار می کند.

در این انتخابات نوربرت هوفر به عنوان نامزد حزب آزادی اتریش از احزاب افراطی جناح راست با الکساندر ون در بلن نامزد حزب سبز به رقابت خواهد پرداخت.

مجارستان که برای جلوگیری از ورود پناهجویان با این کشور مرزهایش را با سیم خاردار بسته است، به عنوان عضو اتحادیه اروپا پذیرش سهمیه اجباری پناهندگان را در تاریخ 2 اکتبر را به رفراندوم خواهد گذاشت.

فرانسه در تاریخ 23 آوریل و 7 مه سال 2017 انتخابات ریاست جمهوری و در تاریخ 11 و 18 ژوئن 2017 انتخابات عمومی برگزار می کند.

این کشور با 66 میلیون نفر جمعیت، دارای 43 میلیون واجد شرایط رای دادن است. این کشور سپس نیز انتخابات نمایندگان مجلس را برگزار خواهد نمود.

در کشور کرواسی به دلیل بروز اختلاف بر سر تشکیل دولت امروز انتخابات زودهنگام برگزار می شود.

پارلمان این کشور پس از انتخابات عمومی 8 نوامبر 2015 آغاز به کار کرده بود، اما در تاریخ 15 ژوئیه منحل اعلام شد.

جمهوری صرب بوسنی که یکی از نهادهای بوسنی و هرزگوین است، همه پرسی با هدف "اعلام روز 9 ژانویه به عنوان روز جمهوری صربستان" در تاریخ 25 سپتامبر برگزار می کند.

مردم سوئیس در تاریخ 25 سپتامبر برای شرکت در همه پرسی جهت تغییر در قانون اطلاعات به پای صندوق خواهند رفت.

در لیتوانی نیز در تاریخ 9 اکتبر انتخابات پارلمانی انجام می شود.

38 کرسی این پارلمان در اختیار حزب سوسیال دموکرات و 33 کرسی در اختیار اتحادیه وطن- لیتوانیایی دموکرات مسیحی است.

انتخابات پارلمانی قره داغ نیز در 16 اکتبر برگزار می شود.

شهروندان این کشور پس از اعلام استقلال در سال 2006 برای چهارمین بار به پای صندوق خواهند رفت.

انتخابات ریاست جمهوری بلغارستان در تاریخ 6 نوامبر برگزار می شود. در این انتخابات به جای روزن پلونلیو، رئیس جمهور جدیدی برای یک دوره پنج ساله انتخاب خواهند شد.

انتخابات پارلمانی مقدونیه که به علت اختلاف بین حزب حاکم و مخالف دوره بی ثباتی را طی می کند٬ نیز 11 دسامبرانجام می شود.

در ایتالیا هم مردم برای شرکت در رفراندم جهت لغو قدرت قانونگذاری مجلس سنا در دسامبر سال جاری پای صندوق خواهندرفت.

هلند به عنوان کشور حاکمیت راستگرایان افراطی در تاریخ 15ماه مارس 2017 انتخاب پارلمانی خود را برگزار خواهد کرد.

انتخابات مجلس نمایندگان بلاروس نیز در 11 سپتامبر برگزار خواهد شد.

نمایندگان پارلمان استونی برای تعیین رئیس جمهور کشور 30 سپتامبر برای چهارمین بار گردهم خواهند آمد.

در آلبانی نیز انتخابات ریاست جمهوری ماه 2017 و انتجابات پارلمانی هم در ماه ژوئن همان سال برگزار خواهد شد.خبرهای مرتبط