مردم هندوستان با فیلهای کشته شده بر اثر برق گرفتگی، خداحافظی کردند

دو فیل بر اثر برق گرفتگی با ولتاژ بالا، کشته شدند

569486
مردم هندوستان با فیلهای کشته شده بر اثر برق گرفتگی، خداحافظی کردند

مردم هندوستان، از فیلهایی که به دلیل  برق گرفتگی در نزدیکی محل جریان برق با ولتاژ بالا کشته شدند، خداحافظی کردند.

در ایالت بنگال غربی هندوستان، دو فیل از میان گله فیلی که از خط برق با ولتاژ بالا عبور میکردند، کشته شدند.

بر اساس بررسیهای انجام شده پس از این حادثه، مشخص گردید که فیلها به دلیل برق گرفتگی کشته شده اند.

جسد این دو حیوان غول پیکر با گلها تزئین شد.

با تاثیر افزایش جمعیت در هندوستان، محل زندگی حیوانات وحشی، روز به روز کاهش می یابد.خبرهای مرتبط