حمایت شورای اروپا از روند محاکمه کودتاچیان در ترکیه

توربیون یاگلند دبیر کل شورای اروپا، در رابطه با محاکمه مظنونین اقدام به کودتا گفت که آماده همکاری با ترکیه هستند.

حمایت شورای اروپا از روند محاکمه کودتاچیان در ترکیه

توربیون یاگلند دبیر کل شورای اروپا، در رابطه با محاکمه مظنونین اقدام به کودتا توسط ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن در تاریخ 15 جولای گفت که آماده همکاری با ترکیه هستند.

یاگلند در گفتگو با خبرنگار روزنامه دی ولت آلمان اعلام کرد که کارشناسان شورای اروپا، در زمینه حقوق مظنونین کودتای نافرجام در حین محاکمه با مقامات ترکیه مذاکره خواهند کرد.

دبیر کل شورای اروپا تاکید کرد که میخواهند از شکایات احتمالی در خصوص برخورد با مظنونین کودتا که به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ ارجاع میشود، جلوگیری کنند.خبرهای مرتبط