روزنامه نگار آمریکایی که سعی داشت از طریق غیرقانونی وارد ترکیه شود، دستگیر شد

هلی کوپترهای متعلق به ایالات متحده آمریکا که دو روز پیش به منطقه مرزی نزدیکش ده بودند، در جستجوی این خبرنگار بودند

547304
روزنامه نگار آمریکایی که سعی داشت از طریق غیرقانونی وارد ترکیه شود، دستگیر شد

روزنامه نگار آمریکایی سنل لینستیلر (Snell Lindsteyler) که سعی داشت از طریق غیرقانونی و از راه شهرستان آلتین اؤزو در حاتای وارد ترکیه شود، دستگیر شد.

ارجان توپاجا استاندار حاتای اظهار داشت: هلی کوپترهای متعلق به ایالات متحده آمریکا که دو روز پیش به منطقه مرزی نزدیکش شده بودند، در جستجوی این خبرنگار بودند.

وی ادامه داد: یک روزنامه نگار آمریکایی در حالی که سعی داشت از طریق غیرقانونی وارد ترکیه شود، دستگیر و روانه دادگاه شد. محاکمه این روزنامه نگار آمریکایی ادامه دارد. در مورد اینکه وی جاسوس است یا نه هنوز اطلاعات کافی در دست نداریم. هلی کوپتر آمریکایی در نقطه مرزی در جستجوی این خبرنگار بود و می دانست که وی به ترکیه وارد خواهد شد. وی روز بعد وار ترکیه شد و ما او را دستگیر کردیم. وی خبرنگار آمریکایی است که در ترکیه نیز اجازه اقامت دارد.

استاندار حاتای تاکید کرد که وی به شکل غیرقانونی از ترکیه خارج و وارد سوریه شده و سپس نیز به شکل غیرقانونی وارد ترکیه شده است.   خبرهای مرتبط