بیانیه اعتراض آمیز ترکهای مقیم آمریکا علیه گروه تروریستی فتح الله گولن در روزنامه نیویورک تایمز

اعضای انجمن های ترک در امریکا با انتشار بیانیه ای در روزنامه نیویورک تایمز، به اقدام کودتای نافرجام گروه تروریستی فتح الله گولن و موضع غرب نسبت به آن، اعتراض کردند.

546693
بیانیه اعتراض آمیز ترکهای مقیم آمریکا علیه گروه تروریستی فتح الله گولن در روزنامه نیویورک تایمز

کمیته راهبری ترک های مقیم امریکا (TASC) که سازمانی متشکل از 150 انجمن ترک است، امروز با انتشار یک بیانیه در روزنامه نیویورک تایمز، اعتراض خود را به کودتای خونین 15 ژوئیه در ترکیه و موضعگیری دنیای غرب نسبت به این واقعه نشان داد.

در متن این بیانیه آمده است: ''گروه تروریستی فتح الله گولن، آن شب علیه دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه کودتا کرد. تمامی اقشار مختلف مردم در شب کودتا به خیابان ها آمده و برای حمایت از دولت منتخب جان خود را به خطر انداختند''.

در این بیانیه با قدردانی از دفاع شجاعانه ملت ترک از دموکراسی، به وجود یک نظام دموکراتیک در کامل ترین شکل خود اشاره شده است.

در ادامه بیانیه، کمیته راهبری ترک های مقیم امریکا به انتقاد از غرب پرداخته و خاطر نشان کرده است: ''دنیای غرب در یک حرکت ناامید کننده بیش از آن که رفتار قهرمانانه مردم ترکیه را منعکس کند، سعی در محق نشان دادن کودتاگران کرد. غرب از امتحان حمایت از مردمی که با جان و دل از ارزش های مشترکمان دفاع کردند، موفق بیرون نیامد''.

در پایان این بیانیه، تمامی کسانی که خواهان دموکراسی و آزادی به معنای واقعی کلمه هستند به حمایت از دولت منتخب مردم، مجلس و دموکراسی ترکیه فراخوانده شدند.خبرهای مرتبط