یانیس موزالاس جمله ای که از زبان وی در روزنامه آلمانی بیلد منتشر شده را تکذیب کرد

وزیر مسئول از امور پناهجویان یونان تاکید کرد جمله "اروپا به دنبال اتفاقات اخیر در ترکیه به طرح عمل " B " نیاز دارد" که در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد از قول من ذکر شده، صحت ندارد

544722
یانیس موزالاس جمله ای که از زبان وی در روزنامه آلمانی بیلد منتشر شده را تکذیب کرد

یانیس موزالاس وزیر مسئول از امور پناهجویان یونان خبر مربوط به اینکه در قبال احتمال انصراف ترکیه از قرار داد پذیرش مجدد پناهجویان فراری به اروپا که در ماه مارس با اتحادیه اروپا امضا کرده بود، خواستار تهیه طرح عمل " B " خواهد شد را تکذیب کرد. 

موزالاس با بیان اینکه قرارداد اعاده مهاجرین که در ماه مارس بین اتحادیه اروپا و ترکیه به امضا رسیده رعایت می شود، افزود: "تاکنون این قرارداد بجای آورده شده است. هیچ جریان مهاجرتی که عکس این را نشان دهد وجود ندارد." 

وی تصریح کرد: "شمار مهاجرین در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 95-97 درصد کاهش قید کرده است." 

وزیر مسئول از امور پناهجویان یونان با تاکید بر اینکه جمله "اروپا به دنبال اتفاقات اخیر در ترکیه به طرح عمل " B " نیاز دارد" در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد از زبان وی ذکر شده، صحت ندارد، موکدا گفت، قرارداد ماه مارس بین اتحادیه اروپا را مد نظر قرار می دهیم. 

یانیس موزالاس افزود: "این قرارداد به حمایت اروپا و رعایت مفاد آن از سوی ترکیه بستگی دارد."

 

 

 خبرهای مرتبط