بسیج جمع آوری امضا در آمریکا برای اعاده تروریست فتح الله گولن به ترکیه

تعداد شرکت کنندگان در این بسیج به 78 هزار نفر رسید

بسیج جمع آوری امضا در آمریکا برای اعاده تروریست فتح الله گولن به ترکیه

تعداد شرکت کنندگان در بسیج جمع آوری امضا برای اعاده فتح الله گولن سرکرده ساختار موازی سازمان تروریستی ( FETÖ/PDY ) که در سایت اینترنتی رسمی کاخ سفید آغاز گردید، به بیش از 78 هزار نفر رسید.

برای دستیابی به رقم 100 هزار امضا که در چهارچوب بسیج آغاز شده از سوی ترکهای مقیم آمریکا برای اعاده تروریست فتح الله گولن به ترکیه مورد هدف است، هنوز به امضای 22 هزار نفر نیاز وجود دارد.

در متن ذی ربط با این بسیج که روز 17 ام جولای و تحت عنوان " من خواهان اعاده تروریست فتح الله گولن به ترکیه هستم " آغاز شده چنین گفته شده است : شب 15 ام جولای کودتای نافرجامی برای سرنگون سازی حکومت مشروع و دموکراتیک ترکیه ترتیب داده شد. پس از دفع کودتا معلوم شد که عاملین این کودتای نافرجام فتح الله گولن و یک گروه کوچک در خدمت ساختار موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن ( FETÖ/PDY ) در ارتش بوده است. ترکیه برای آمریکا همواره یک متفق قابل اطمینان و دیرینه در خاورمیانه بوده است. گولن از سوی متفق مان ترکیه بعنوان یک تروریست تلقی شده است. اقدام به کودتا در ترکیه از سوی مردم ملت دوست ترکیه با شجاعت دفع شد. از حکومت آمریکا می خواهم تا از تامین سرپناه به فتح الله گولن منصرف شده و او را به ترکیه اعاده بکند.

تقاضانامه شرکت در بسیج جمع آوری امضا در صفحه اینترنتی کاخ سفید از آدرس " petitions.whitehouse.gov " قابل دسترسی می باشد.خبرهای مرتبط