واکنش روزنامه نگار آلمانی به ممانعت از شرکت اردوغان با تله کنفرانس در میتینگ کلن

گزارشگر آلمانی : اگر ادوارد اسنودن و یا باراک اوباما می خواهند در پخش زنده شرکت بکنند، این حق آنهاست. در مورد اردوغان نیز نمی تواند اصول و قاعده دیگری وجود داشته باشد.

542572
واکنش روزنامه نگار آلمانی به ممانعت از شرکت اردوغان با تله کنفرانس در میتینگ کلن

" Christian Rath " گزارشگر روزنامه " Die Tageszeitung " چاپ آلمان به ممانعت از شرکت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در میتینگ دموکراسی بر علیه کودتا که دیروز در شهر کلن آلمان برگزار شد، واکنش نشان داد.

گزارشگر آلمانی چنین نوشت اگر ادوارد اسنودن و یا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می خواهند در پخش زنده شرکت بکنند، این حق آنهاست. در مورد اردوغان نیز نمی تواند اصول و قاعده دیگری وجود داشته باشد.

روزنامه نگار آلمانی ضمن اشاره به اینکه دولت آلمان تا زمانیکه قوانین محترم شمرده می شود، نمی تواند در محتوای تظاهرات دخالت بکند گفت : پلیس کلن هیچ دلیلی در مورد احتوای خشونت و یا ایجاد رعب و وحشت در سخنرانی مورد نظر اردوغان ارائه نکرد. درخواست برای لغو ممنوعیت می بایست مورد قبول قرار می گرفت.

" Christian Rath " همچنین ضمن جلب دقت به این موضوع که از حقوق قانونی تظاهرات کنندگان ترک تبار آلمانی در مورد یک موضوع دارای اهمیت سمبلیک حراست نشده است گفت : یک دولت مبتنی بر برتری حقوق بایستی نشان بدهد که در اوضاع بحرانی برای همه در موقعیت نیروی بی طرف را دارد.

آلمان که مانع از شرکت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در میتینگ هواداران دموکراسی در شهر کلن از طریق تله کنفرانس گردید، در سال2011 به مراد کارایلان سرکرده سازمان تروریستی " پ ک ک " اجازه داده بود.

تروریست کارایلان سرکرده سازمان تروریستی " پ ک ک " در یک تجمع توطئه چینانه از طریق تله کنفرانس حامیان خود را مورد خطاب قرار داده بود.خبرهای مرتبط