ممانعت دادگاه قانون اساسی آلمان از ارتباط اردوغان با شرکت کنندگان در میتینگ دموکراسی در شهر کلن

دادگاه قانون اساسی آلمان با صدور حکمی از ارتباط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با شرکت کنندگان در"میتینگ دموکراسی علیه کودتا" که قرار است در شهر کلن آلمان برگزار شود، از طریق تله کنفرانس و سخنرانی خطاب به آنان ممانعت کرد.

541587
ممانعت دادگاه قانون اساسی آلمان از ارتباط اردوغان با شرکت کنندگان در میتینگ دموکراسی در شهر کلن

دادگاه قانون اساسی آلمان با صدور حکمی رتباط رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با شرکت کنندگان در"میتینگ دموکراسی علیه کودتا" که قرار است در شهر کلن آلمان برگزار شود، از طریق تله کنفرانس و سخنرانی خطاب به آنان ممانعت کرد.

قرار بود تا رئیس جمهوری ترکیه از طریق تله کنفرانس و تلویزیون عظیمی که در میدان قرار داده شده با شرکت کنندگان در میتینگ دموکراسی علیه کودتا که امروز راس ساعت 15:00 در منطقه Deutzer Werft آلمان برگزار خواهد شد، ارتباط برقرار کند ولی این اقدام با مداخله دادگاه قانون اساسی آلمان مواجه شد.

در پی عدم صدور مجوز از سوی پلیس آلمان، پلاتفورم دموکراسی علیه کودتا ابتدا به دادگاه محلی پس از دریافت پاسخ منفی نیز به دادگاه عالی شکایت کرد.

دادگاه عالی نیز حکمی به نفع پلیس آلمان صادر کرده و این حکم نیز همان روز به دادگاه قانون اساسی رجوع یافت. دادگاه قانونی اساسی نیز حکم دادگاه عالی را مورد تایید قرار داد.

ظفر سیراکایا رئیس اتحادیه ترکهای دموکرات اروپا گفت: این حکم از نظر حقوقی غیرقابل قبول است. بسیار واضع است که این یک حکم سیاسی است. ممانعت از آزادی اندیشه در دموکراسی ها موضعی معنی داری است.

وی همچنین افزود: اگر چه این حکم را قبول نداریم ولی به آن عمل خواهیم کرد. باید این را عرض کنیم که پلاتفورم دموکراسی علیه کودتا هرگز از مرزهای قانونی پافراتر نخواهد گذاشت.خبرهای مرتبط