ترکیه، حمله به کلیسایی در شهر روئن فرانسه را محکوم کرد

این تروریست ها که ارزشهای مقدس انسانی را مورد هدف قرار می دهند، نه تنها نمی توانند منسوبین دین خاصی باشند، بلکه در عین حال از انسانیت نیز به دور هستند

538350
ترکیه، حمله به کلیسایی در شهر روئن فرانسه را محکوم کرد

ترکیه، حمله به کلیسایی در شهر روئن فرانسه را محکوم کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ترکیه آمده است: با کمال تاسف و تاثر باخبر شدیم که دیروز در شهر روئن فرانسه به یک کلیسا حمله شده و این حمله منجر به کشته شدن یک عالم دینی گردیده است. این حمله منفور را که یک عالم دینی و انسانهای معصوم در حال عبادت در یک مکان مقدس را هدف قرار داده، به شدت محکوم می کنیم.  

در ادامه این بیانیه چنین آمده است: این تروریست ها که ارزشهای مقدس انسانی را مورد هدف قرار می دهند، نه تنها نمی توانند منسوبین دین خاصی باشند، بلکه در عین حال از انسانیت نیز به دور هستند.

ترکیه به اعلام همبستگی و همکاری با فرانسه در زمینه مبارزه با ترور ادامه خواهد داد. به مردم فرانسه تسلیت می گوییم و برای مجروحین این حادثه آرزوی شفای عاجل داریم.

گفتنی است، دو فرد با به گروگان گرفتن کشیش و شرکت کنندگان در مراسم صبح در کلیسایی در شهر روئن فرانسه موجب کشته شدن کشیش و مجروح شدن یکی از حاضرین در کلیسا شدند.

پلیس با شلیک به سوی مهاجمین؛ آنها را از قدرت عمل ساقط کرد.  خبرهای مرتبط