واکنش ترکیه به وزیرامور خارجه یونان

وزیر امور خارجه یونان که سعی کرد تا میان کودتای نافرجام روز 15 جولای و حق ضمانت ترکیه بر جزیره قبرس، ارتباط برقرار نماید

واکنش ترکیه به وزیرامور خارجه یونان

ترکیه به سخنان نیکوس کوسیاس وزیر امور خارجه یونان که سعی کرد تا میان کودتای نافرجام روز 15 جولای و حق ضمانت ترکیه بر جزیره قبرس، ارتباط برقرار نماید، واکنش نشان داد.

وزارت امور خارجه که سخان وی را "یک تلاش مخرب" قلمداد نمود، اعلام داشت: "انتظارمان از یونان، دوری از صدور بیانیه های مخرب که برای سوء استفاده از موقعیت فعلی منتشر میکند و همبستگی اش با جنبش دموکراتیک میباشد."

در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه ترکیه، از سخنان وزیر امور خارجه یونان، ابراز تاسف گردیده و تاکید گردید که تلاش برای ایجاد رابطه تیره و تار میان کودتای نافرجام روز 15 جولای و حق ضمانت ترکیه بر جزیره قبرس را تنها میتوان با نام یک تلاش مخرب تعریف کرد.

طی این بیانیه همچنین گفته شد: "پس از کودتای نافرجام در ترکیه، انتظارمان از یونان، کشور همسایه، دوری از یک چنین سخنان تاسف بار و نشان دادن رفتاری که  مناسب با روابط دوستانه میان دو کشور همسایه میباشد و همچنین رفتاری دموکراتیک که پس از انجام یک کودتای خائنانه در کشور، مورد نیاز میباشد، است. "خبرهای مرتبط