اتحادیه اروپا، تلاش برای انجام کودتا در ترکیه را محکوم کرد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بیانیه ای مشترک در خصوص ترکیه منتشر نمودند

532174
اتحادیه اروپا، تلاش برای انجام کودتا در ترکیه را محکوم کرد

شورای روابط خارجه، پس از اجلاسش در بروکسل، بیانیه ای مشترک منتشر کرد.

در این بیانیه گفته شد: "اتحادیه اروپا، تلاش برای انجام کودتا در ترکیه را شدیدا محکوم میکند و حمایتش از سازمانهای مشروع در کشور را باری دیگر اعلام میکند."

در این بیانیه که همراهی اتحادیه اروپا با مردم ترکیه را نیز اعلام میکند، از کشته شدن عده ای در حین این حادثه نیز ابراز تاسف شده است.

کشورهای اروپایی که این بیانیه را امضا کرده اند، خشنودی خود از همکاری احزاب سیاسی ترکیه برای حمایت از دموکراسی در کشور را نیز ابراز داشتند.خبرهای مرتبط