تشکر و قدردانی اکوادور از ترکیه

وزارت امور خارجه اکوادور از ترکیه به خاطر یاری هایی که در خلال زمین لرزه های ماه آوریل به این کشور انجام داده، تشکر و قدردانی کرد

تشکر و قدردانی اکوادور از ترکیه

وزارت امور خارجه اکوادور از ترکیه به خاطر یاری هایی که در خلال زمین لرزه های ماه آوریل به این کشور انجام داده، تشکر و قدردانی کرد. 

اداره مدیریت امور اضطراری و مبارزه با بلایای طبیعی ترکیه طی بیانیه ای کتبی اعلام کرد، وزارت امور خارجه اکوادور، در یک بیانیه مطبوعاتی با تیتر "اکوادور تنها نیست" نوشته است، "ملت اکوادور از ترکیه تشکر می کند. به خاطر تمامی حمایت ها و یرای های انسانی که به اکوادور ارسال کرده ، از ترکیه ممنونیم." 

در این بیانیه به کمک های غذایی و بهداشتی ترکیه به واسطه اداره مدیریت امور اضطراری و مبارزه با بلایای طبیعی ترکیه جلب دقت شد. 

در این بیانیه به ارسال 2 هزار تن ماده غذایی، 2 هزار تن ماده بهداشتی، 60 فریزر، 20 یخچال، 20 واحد دوش سیار و 3 توالت سیار که هر کدام 13 کابین دارند، از سوی ترکیه به اکوادور اشاره شد. 

پرچم ترکیه با لگوی این وزارتخانه همراه با بیانیه مطبوعاتی در سایت اینترنتی رسمی این نهاد به چاپ رسید. 

زمین لرزه های ماه آوریل در ساحل دریای آرام در اکوادور 663 قربانی بر جای گذاشته بود. خبرهای مرتبط