حمله خرس در ژاپن

در نتیجه حمله خرسها به مردم در ژاپن، طی 3 هفته اخیر، 4 تن کشته شدند

510725
حمله خرس در ژاپن

طی 3 هفته اخیر در شهر کازونو واقع در شمال ژاپن، 4 تن در نتیجه حمله خرس، کشته شدند.

نوبورو آبوکاوا سخنگوی جاده کازونو، ابراز داشت که بر روی اجساد افراد کشته شده، اثر دندانهای بزرگی مشاهده شده است.

آبوکاوا ابراز داشت که مشخص گردید که این افراد در نتیجه حمله حیوانی وحشی و عظیم الجثه کشته شده اند.

مسئولان، در حین جستجوی جنگلهای منطقه توسط هلیکوپتر، برای یافتن افرادی که  خبری از آنها دریافت نمیشود، تعداد بسیاری خرس دیده و از مردم منطقه خواستند تا وارد جنگل نشوند.

بر اساس داده های وزارت محیط زیست، طی ماه آوریل سال 2014 تا ماه مارس سال جاری، در نتیجه 168 حمله خرس، 176تن مجروح و یا کشته شده اند.

این حوادث، حمله خرسی را که سال 1915 در جزیره هوکایدو انجام شده و منجر به مرگ 7 تن گردیده بود را یادآوری نمود.خبرهای مرتبط