سفرهای هوایی امریکا به کوبا افزایش می یابد

6 شرکت هواپیمایی امریکا از پائیز امسال سفرهای هوایی به کوبا ترتیب خواهند داد

سفرهای هوایی امریکا به کوبا افزایش می یابد

وزارت ترابری امریکا با ترتیب سفرهای هوایی تعرفه دار به کوبا از سوی 6 شرکت هواپیمایی با آغاز از پائیز 2016 موافقت کرد.

وزارت ترابری امریکا با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، در پی عادی شدن روابط با کوبا، هواپیماهای متعلق به امریکا با برخاست از میامی، فورت لادردیل، شیکاگو، میناپلیس و فیلادلفیا به 9 شهر جداگانه کوبا پرواز خواهد کرد.

در این اطلاعیه با تاکید براینکه، در چهارچوب تنظیمات انجام یافته بین دو کشور، هر کدام از کشورها روزانه 10 پرواز خواهند داشت، گفته شد، تعداد پروازها بین امریکا و هاوانا می تواند در دراز مدت افزایش داده شود.خبرهای مرتبط