"قصد نداریم واردات میوه و سبزی از ترکیه را به طور کامل ممنوع کنیم"

"سرگی دانکورت" رئیس آژانس نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه اعلام کرد، قصد نداریم که واردات میوه و سبزی از ترکیه را به طور کامل ممنوع کنیم

"قصد نداریم واردات میوه و سبزی از ترکیه را به طور کامل ممنوع کنیم"

"سرگی دانکورت" رئیس آژانس نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه اعلام کرد، قصد نداریم که واردات میوه و سبزی از ترکیه را به طور کامل ممنوع کنیم. 

دانکورت با بیان اینکه کشورش نیت چنین برنامه ریزی را ندارد گفت: "چنین وظیفه ای برای خود تعیین نکرده ایم. وظیفه ما نظارت بر محصولات و ارزیابی تهدیدات متوجه به سلامتی و بهداشت است. اگر در زمینه  بهداشت گیاهان تهدید جدید تثبیت شود، تصمیم جدیدی خواهیم گرفت." 

رئیس آژانس نظارت بر محصولات کشاورزی روسیه گفت، هنوز هم برخی میوه و سبزیجات و در راس لیمو و گریب فروت از ترکیه وارد می شود. خبرهای مرتبط