روزنامه نگار فرانسوی حامی تظاهرات اخیر پاریس ازکار اخراج شد

در فرانسه که مرتبا دم از حقوق و آزادی مطبوعات می زند، اودی لانسلین مدیر مجله مشهور زنان به دلیل حمایت از تظاهر کنندگان از کار اخراج شد

504508
روزنامه نگار فرانسوی حامی تظاهرات اخیر پاریس ازکار اخراج شد

روزنامه نگار فرانسوی حامی تظاهرات اخیر پاریس ازکار اخراج شد.

درحالیکه درفرانسه اعتصاب کارگرانی که ازهفته ها قبل آغاز شده، ادامه دارد، جامعه خبر نگاران بین المللی همچنان سکوت کرده است.

ارگانهای مطبوعاتی فرانسه از سویی چنان وانمود می کنند که گویا دراین کشور هیچ اتفاقی نیافتاده است، از سوی دیگر نیز یکی از خبرنگارانش را که با تظاهر کنندگان همسویی داشت و از آنها جانبداری کرده بود، از کار اخراج کرد.

زمانی کخ وضعیتی مشابه وضعیت کنونی فرانسه در ترکیه رخ داد، آژانسهای خبری بین المللی همچون سی ان ان، بی بی سی و آژانس خبری فرانس پرس بلا فاصله در محل (میدان تقسیم استانبول) حضور یافته و شروع به پخش گزارشهای زنده کردند.

اما در مورد پاریس چنان در سکوت فرو رفته اند که گویا هیچ حادثه یی وجود ندارد.

در فرانسه که مرتبا دم از حقوق و آزادی مطبوعات می زند، اودی لانسلین  Aude Lancelin مدیر مجله مشهور زنان با عنوان "L'Obs" به دلیل حمایت از تظاهر کنندگان از کار اخراج شد.خبرهای مرتبط