جمعیت جوانان در ترکیه از کشورهای اروپایی پیشی می گیرد

ترکیه با 19.1 میلیون جمعیت جوان، در میان 28 کشور اروپایی دارای بیشترین جمعیت جوان است

494799
جمعیت جوانان در ترکیه از کشورهای اروپایی پیشی می گیرد

بنا به گزارش خبرگزاری آناتولی، بر اساس آمار موسسه یوروستات و موسسه آمار دولتی ترکیه که توسط خبرگزاری آناتولی تهیه شده است، جمعیت گروه سنی 15 الی 29 سال در ترکیه 19.1 میلیون است.

با توجه به اینکه شمار جمعیت جوان، در 28 کشور اروپا به 88.9 میلیون می رسد٬ بنابراین، جمعیت جوان ترکیه، 21 درصد جمعیت جوان اروپا را به خود اختصاص می دهد.

در این فهرست پس از ترکیه، در سطح اروپا، آلمان با 13.8 میلیون، انگلیس با 12,6 میلیون، فرانسه با 11,8 میلیون، ایتالیا با 9,2 میلیون لهستان با 7,4 میلیون و اسپانیا با 7,1 میلیون نفر جای دارند.

در رتبه بندی کمترین جمعیت جوان در اروپا، به ترتیب با جمعیت 6 هزار و 677 کشور لیختن‌اشتاین، 70هزار و 383 ایسلند و 85 هزار و 340 نفر کشور مالت قرار دارند.

همچنین بر اساس داده های موسسه آمار ترکیه٬ شمار جمعیت گروه سنی 15 الی 24 سال در ترکیه به 12 میلیون و 899 هزار و 667 نفر رسیده است.

بنا بر این آمار٬ از این جمعیت، 6 میلیون و 606 هزار و 531 مرد و 6 میلیون و 293 هزار و 136 تن زن هستند. به این ترتیب درصد جمعیت جوان گروه سنی 15 الی 24 نسبت به جمعیت ترکیه، 16,4 درصد می باشد.

درصد جمعیت جوان ترکیه از سال 1980 تاکنون درحال کاهش بوده است. این رقم در سال 1980 در حدود 20,2 درصد بود که در سال 2010 به 17 درصد کاهش یافت. 

همچنین بر اساس ارقام ارایه شده از سوی موسسه آمار ترکیه، استانبول 2 میلیون و 272 هزار و 600 نفر، آنکارا، 818 هزار و 855 نفر، ازمیر 595 هزار و 101 نفر، بورسا، 409 هزار و 416 نفر، شانلی اورفا 376 هزار و 669 نفر، قونیه 370 هزار نفر، آدانا 351 هزار نفر و غازی آنتپ نیز 346 هزار نفر جمعیت جوان دارد.

بالاترین درصد جمعیت جوان در ترکیه در مقایسه با جمعیت استان، به استان حکاری اختصاص دارد. این استان دارای جمعیتی در حدود 278 هزار و 775 نفر است که 74 هزار و 229 نفر یعنی در حدود 26,6 درصد جمعیت آنرا جوانان تشکیل میدهند. پس از حکاری استان شرناک با 119 هزار نفر و استان سعرت با 74 هزار نفر دارای بیشترین درصد از جمعیت جوان نسبت به جمعیت استان هستند.

کمترین درصد جمعیت جوانان نسبت به جمعیت استان نیز با درصد 13,3 در اختیار استان موغلا است که از جمعیت 909 هزار نفری این استان، 121 هزار نفر در رده سنی جوانان هستند.خبرهای مرتبط