شکایت جولی از سیستم بین المللی کمکهای انسانی

آنجلینا جولی سیستمی که برای حمایت از پناهجویان و باز پس فرستادن آنها تاسیس شده است، به درستی کار نمیکند

492090
شکایت جولی از سیستم  بین المللی کمکهای انسانی

آنجلینا جولی نماینده ویژه کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل و ستاره هالیوود، ابراز داشت که سیستم کمکهای انسانی بین المللی که برای پناهندگان تشکیل یافته است، به درستی کار نمیکند.

جولی در مصاحبه اش با بی بی سی، ضمن اشاره به افزایش درگیریها  و بی خانمان شدن انسانها، ابراز داشت، سیستمی که برای حمایت از پناهجویان و باز پس فرستادن آنها تاسیس شده است، به درستی کار نمیکند.

وی ضمن ابراز اینکه در کل دنیا بیش از 60 میلیون تن بی خانمان شده اند و این تعداد، در بالاترین حد  70 سال اخیر میباشد، تاکید کرد که این وضعیت، از نظر صلح جهانی و امنیت، نگران کننده میباشد.

آنجلینا جولی هنرپیشه و کارگردان امریکایی که دارای جایزه اسکار نیز میباشد، ضمن بیان اینکه دعوتهای سازمان ملل به اندازه کافی از نظر مالی پاسخ دریافت نمیکند، تاکید کرد که تنها  به 3 درصد از درخواستها برای جمهوری افریقای میانی، پاسخ داده شده است.

جولی ضمن اشاره به رفتارهای ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، اتیوپی و اردن دررابطه با پناهندگان، گفت: "ما به عنوان غربیها،  نه در مرکز مسئله پناهندگان جای داریم، و نه بزرگترین فداکاریها را انجام میدهیم."

وی ابراز داشت، آنچه که به عنوان یک شهروند باید انجام دهیم، دعوت از حکومتها برای نشان دادن یک رهبری مورد نیاز در راستای اشاره به دلایل اصلی بحران پناهندگان در سطح بین المللی میباشد.خبرهای مرتبط