بارش شدید و رانش زمین در اندونزی کشته به جای گذاشت

در نتیجه بارش شدید باران و به میان آمدن رانش زمین در ایالت سوماترای شمالی اندونزی، 17 تن جانشان را از دست دادند

بارش شدید و رانش زمین در اندونزی کشته به جای گذاشت

بر اساس بیانیه صادره از سوی آژانس مدیریت بحران منطقه، بیش از 20 تن در حین شنا در آبشار "رنک" داخل آبهای رودخانه افتاده و در نتیجه فعالیتهای نجات، جسد 17 تن یافته شده است.

ریس پلیس سوماترای شمالی، ابراز داشت: "در حین فعالیتهای نجات، 17جسد یافته شده است ولی 4 تن هنوز مفقود میباشند. فعالیتهای تجسس برای یافتن این افراد ادامه دارد."

گفتنی است که افراد کشته و مفقود شده، دانشجو بوده اند.

یک تیم 55 نفره از سازمان تجسس و نجات ملی به منطقه منتقل شده اند.خبرهای مرتبط