منع ورود به موزه های پادوا با برقه

شهرداری پادوای ایتالیا این تصمیم را اتخاذ کرد

488878
منع ورود به موزه های پادوا با برقه

در شهر پادوا واقع در شمال ایتالیا ورود با لباس های اسلامی و برقه به موزه ها و ساختمان های شهرداری منع گردید. 

بموجب تصمیم متخذه از سوی مجلس شهرداری پادوا،زنانی که لباس های اسلامی پوشیده و یا صورت خود را با برقه و یا نقاب می پوشانند، در حین ورود به موزه ها برای کنترل هویت بایستی پوشش های خود را بر دارند.  

به این بانوان اگر با در آورن پوشش روی صورت خود در حین کنترل هویت موافقت کرده و بخواهند که در داخل ساختمان ها دوباره صورت خود را با رقه ها بپوشانند، اجازه داده نخواهد شد. 

" Massimo Bitonci " شهردار پادوا اعلام کرد با توجه به اینکه این ساختمانهای که هر روز هزاران بازدید کننده دارد می تواند هدف حملات تروریستی قرار گیرد، لذا چنین تصمیمی اتخاذ شده است. 

این شهردار قبلا نیز با ساخت مسجد و استفاده از مراکز ورزشی در برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان مخالفت کرده و نصب صلیب در ادارات دولتی را مجبوری اعلام کرده بود. 

دو هفته پیش در پادوا به ورود یک توریست عربستانی نقاب دار به موزه ارمنیتا اجازه داده نشده بود. 

اگرچه در قوانین ایتالیا ماده ای در مورد منع لباس های اسلامی مانند برقه و نقاب وجود ندارد ولی یک قانون متعلق به سال ۱۹۷۵ گشت و گذار با پوشش اسلامی مانند برقه و نقاب در ملاعام بدون وجود یک علت معتبر را منع می کند. خبرهای مرتبط