معاون رئیس مجلس ملی فرانسه به علت اتهامات آزار جنسی استعفا داد

"دنیس بائوپین" معاون رئیس مجلس ملی فرانسه، به علت ادعاهای مربوط به آزار جنسی علیه وی، استعفا کرد

488099
معاون رئیس مجلس ملی فرانسه به علت اتهامات آزار جنسی استعفا داد

"دنیس بائوپین" معاون رئیس مجلس ملی فرانسه، به علت ادعاهای مربوط به آزار جنسی علیه وی، استعفا کرد. 

بائوپین که به علت اتهامی مشابه ماه گذشته از حزب سبزها استعفا داده بود، به وظیفه اش به عنوان نماینده مجلس ادامه خواهد داد. 

علیه وی که همسر امانوئل کاس وزیر اسکان می باشد، از سوی دادستانی پاریس اقامه دعوی شده است. 

سیاستمدار فرانسوی تمامی اتهامات وارده را رد می کند. 

بائوپین در ماه مارس در حساب سایت اجتماعی اش، برای حمایت از کمپین مبارزه با خشونت علیه زنان، با رژ لب سرخ رنگ بر لبش، عکس گرفته بود. 

سیاستمدار فرانسوی در سال 2012 نیز از لایحه قانونی پیش بینی کننده مجازات کیفری برایاعمال خشونت علیه زنان و آزار جنسی حمایت کرده بود. 

 

 خبرهای مرتبط