خشنودی مرکل از گزارش مثبت کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه معافیت ویزا برای ترکیه

آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان اظهار داشت باور دارم که ترکیه معیارهایی که در رابطه با معافیت ویزا هنوز به جای نیاورده را تحقق خواهد بخشید

خشنودی مرکل از گزارش مثبت کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه معافیت ویزا برای ترکیه

آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان اظهار داشت باور دارم که ترکیه معیارهایی که در رابطه با معافیت ویزا هنوز به جای نیاورده را تحقق خواهد بخشید. 

آنگلا مرکل با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که جهت دیداری رسمی در آلمان بسر می برد دیدار کرد. 

به دنبال این دیدار که در کاخ مسبرگ برگزار شد، رهبران کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترتیب دادند.

مرکل در این دیدار خشنودی خود از گزارش مثبت کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه معافیت ویزا برای ترکیه را بر زبان آورد. 

آنگلا مرکل اظهار داشت: "با توجه به پیشروی های ترکیه در دیگر زمینه ها، بر این باور هستم که دیگر معیارها نیز بجای آورده خواهد شد." 

نخست وزیر آلمان افزود، معافیت ویزا برای شهروندان اتحادیه اروپا و بخش یونانی تبار قبرس از سوی ترکیه نیز "گام سیاسی مهمی" می باشد. خبرهای مرتبط