کریستین لاگارد یکبار دیگر رئیس صندوق بین‌المللی پول شد

دوره جدید ریاست لاگارد در این پست از پنجم ژوئن آغاز خواهد شد.

436374
کریستین لاگارد یکبار دیگر رئیس صندوق بین‌المللی پول شد

کریستین لاگارد یک بار دیگر رئیس صندوق بین المللی پول شد.

لاگارد که برای دور دوم ریاست سازمان صندوق بینالمللی پول را بر عهده میگرد، پست خود در دوره جدید را از پنجم ژوئن آغاز خواهد کرد.

وی قبلا به عنوان وزیر اقتصاد دولت نیکلاس سارکوزی در فرانسه انجام وظیفه کرده بود.

لاگارد اولین رئیس زن این سازمان، پس از استعفای دومینیک استروس-کان رئیس سابق صندوق بین المللی پول به دلیل رسوایی، در سال ۲۰۱۱ ریاست صندوق بین المللی پول را بر عهده گرفته بود.

دور دوم ریاست کریستین لاگارد بر این سازمان در سال ۲۰۲۱ به اتمام خواهد رسید.خبرهای مرتبط