تصویب تدابیر اقتصادی در پارلمان یونان

پارلمان یونان یک سری تدابیر اقتصادی برای بسته کمکی خارجی را به تصویب رساند

تصویب تدابیر اقتصادی در پارلمان یونان

پارلمان یونان یک سری تدابیر اقتصادی برای بسته کمکی خارجی را به تصویب رساند. 

در حالی که نمایندگان مجلس در حال انجام مذاکرات فشرده ای بودند، کوچه و خیابان های آتن صحنه تظاهرات اعتراض آمیز شد. 

نزدیک به هزار تن از چپگرایان در ساعات عصر با تجمع در میدان سینتاگما، شعارهایی در اعتراض به حکومت سر داده و بسته نجات را مورد انتقاد قرار دادند. 

در این تظاهرات که تحت تدابیر امنیتی فشرده برگزار شد، پلیس به سوی گروهی که خود را آنارشیست مخالف اقتدار نامیده و کوکتل مولوتوف پرتاب می کردند، گاز اشک آور پرتاب کذد. 

به دنبال مداخله پلیس برخی تظاهرکنندگان به کوچه های فرعی فرار کردند. 

گروهی که در میدان تجمع کرده بودند خودروی پحش زنده متعلق به تلویزیون آتن را به آتش کشیدند. 

پلیس یونان تمامی مسیرهای منتهی به ساختمان پارلمان از میدان سینتاگما را مسدود کرد. 

در خلال تظاهرات ۵۰ تن بازداشت شدند. 

علیرغم مخالفت مردم، پارلمان تدابیری که به عنوان پیش شرط برای بسته کمکی جدید ۱ میلیارد یورویی را به تصویب رساند. برچسب ها:

خبرهای مرتبط