سیل و طوفان ایالت اورگون آمریکا را فلج کرد

طوفان و بارش شدید باران در ایالت اورگون آمریکا زندگی روزمره را مختل ساخت

404655
سیل و طوفان ایالت اورگون آمریکا را فلج کرد

طوفان و بارش شدید باران در ایالت اورگون آمریکا زندگی روزمره را مختل ساخت. 

جاده ها، خانه ها و اماکن کاری به زیر آب فرو رفت.

در نتیجه لغزش زمین در منطقه سلام ائرگون جاده ها به روی عبور و مرور بسته شد. 

اتومبیل ها در جاده صف های طویل تشکیل دادند. 

بسیاری از خانه ها تخلیه شده و ساکنینشان به سالن های ورزشی و ساختمان های امن منتقل شدند. 

مدارس و برخی اماکن کاری تعطیل شد. 

صلیب سرخ و نهادهای یاری رسانی به منطقه نیروی کمکی اعزام کردند. 

زیرساخت شهری در بسیاری مناطق آسیب دیده و عبور و مرور و اطلاع رسانی مختل شد. 

الکتریک ارسالی به برخی نقاط قطع شد. 

در ایالت واشنگتن نیز وضعیتی مشابه حاکم است. 

شهر سیاتل بیش از بقیه تحت تاثیر سیل جاری شده قرار گرفت. 

شمار زیادی ساختمان به زیر آب فرو رفت.

اعلام شد بارش باران و طوفان یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط