اتخاذ تدابیر در قبال گرایش به اسلام گرایی افراطی در آلمان

مصاحبه رئیس سازمان امنیت ملی آلمان با روزنامه دی ولت

367077
اتخاذ تدابیر در قبال گرایش به اسلام گرایی افراطی در آلمان

" Holger Münch " رئیس سازمان امنیت ملی آلمان در مصاحبه با گزارشگر روزنامه دی ولت اعلام داشت برای ممانعت از رادیکالیزم در آلمان بایستی برنامه های بازدارنده تمایل به دین داری افراطی بمورد اجرا گذاشته شود. 

وی تاکید کرد نیروهای امنیتی به تنهایی قادر به اجرای برنامه های بازدارنده مورد نیاز برای جلوگیری از تمایل به قشر اسلام گرای افراطی نیروهای امنیتی نخواهند بود. 

" Holger Münch " تاکید کرد اسلام گرایان رادیکال در مقایسه به سالهای گذشته دارای سنین جوان تری بوده و روند افراط گرایی بسرعت توسعه یافته است. 

رئیس سازمان امنیت ملی آلمان ضمن اشاره به اینکه حدود ۴۳ هزار اسلام گرای افراطی در آلمان وجود داشته و از این تعداد ۴۲۰ نفر را می توان در گروه افراد خطرناک قرار داد اعلام داشت : تعداد افرادی که تاکنون برای جنگ به سوریه و عراق رفته اند، به بیش از ۷۵۰ هزار نفر رسیده است. 

وی ضمن اشاره به اینکه به اندازه افرادی که به خارج از کشور رفته اند، ناگزیر از تثبیت افرادی شده اند که به آلمان باز گشته اند افزود ۷۰ نفری که دوباره به آلمان بازگشته اند در نبردها ایفای نقش کرده و در یک اردوگاه آموزشی حضور یافته اند. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط