تظاهرات در نیویورک ایالات متحده امریکا

تظاهرات مخالفت آمیزی در نیویورک انجام شد

413282
تظاهرات در نیویورک ایالات متحده امریکا

تظاهرات کنندگان، به رفتار نژادپرستانه دونالد ترامپ، که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از حزب جمهوریخواه شرکت خواهد کرد ،در خصوص مهاجرت اعتراض کردند.

شرکت دونالد ترامپ دریک برنامه تلویزیونی به عنوان مجری میهمان، مورد تظاهرات  گروهی در نیویورک شد.

دهها تن که به سوی استودیوی برنامه تلویزیونی به راهپیمایی پرداختند، به رفتار نژادپرستانه ترامپ اعتراض کردند.

تظاهرات کنندگان، تهیه کنندگان این برنامه تلویزیونی را نیز به مشروعیت بخشیدن به رفتار ترامپ متهم کردند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط