سیل در ایالت تگزاس امریکا

سیل شدید در مکزیک به ایالت تگزاس که با این کشور هم مرز میباشد نیز سرایت کرد

399076
سیل در ایالت تگزاس امریکا

ایالت تگزاس ایالات متحده امریکا، زیر سیل ماند.

مکزیک روزهاست که تحت تاثیر شدیدترین طوفان نیم کره غربی که "پاتریشیا" نام دارد، میباشد.

سیلی که در نتیجه این طوفان به میان آمده است، ایالت تگزاس امریکا را که با مکزیک هم مرز میباشد را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

در نتیجه این سیل که بخش اعظمی از تگزاس را تحت تاثیر قرار داده است، تعداد بسیاری خانه مسکونی و اتومبیل نیز زیر آب مانده است.

سیل ریلهای راه آهن را نیز از زمین کنده است و در همین راستا، یک قطار باربری نیز از مسیر ریلی خارج شد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط