امریکا به کامرون نیروی نظامی ارسال میکند

سربازان امریکایی با شبکه تروریستی بوکوحرام مبارزه خواهند کرد

354574
امریکا به کامرون نیروی نظامی ارسال میکند

ایالات متحده امریکا، سربازانش را برای مبارزه با سازمان تروریستی بوکو حرام، به کامرون ارسال میکند.

حکومت واشنگتن در مرحله اول قصد دارد تا ۳۰۰ سربازش را به این کشور منتقل کند.

کاخ سفید اعلام داشت در همین چهارچوب، ۹۰ تن از پرسنل نظامی، وارد کامرون شده اند.

نیروهای امریکایی در کامرون اطلاعاتی در رابطه با فعالیتهای شبکه تروریستی، اردوگاههای آموزشی و انبار اسلحه و مهمات این شبکه جمع آوری کرده و همچنین با انجام پروازهای اکتشافی، اطلاعاتی در خصوص این منطقه کسب خواهد کرد.

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در نامه ای که به کنگره ارسال کرده است، به اهمیت مبارزه با بوکو حرام اشاره نمود.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط