استفاده مجارستان از واحدهای ارتش برای جلوگیری از ورود پناهجویان

حکومت مجارستان آماده می گردد تا برای جلوگیری از ورود پناهجویان از صربستان به این کشور، از واحدهای ارتش استفاده کند

343997
استفاده مجارستان از واحدهای ارتش برای جلوگیری از ورود پناهجویان

حکومت مجارستان آماده می گردد تا برای جلوگیری از ورود پناهجویان از صربستان به این کشور، از واحدهای ارتش استفاده کند. 

در صورت تصویب لایحه پیشنهادی ویکتور اوربان در این زمینه در تاریخ ۱۵ سپتامبر در مجلس این کشور، در طول مرزهای مجارستان با صربستان، علاوه بر پلیس، سربازان ارتش نیز به ایفای وظیفه خواهند پرداخت. 

اوربان همچنین لایحه مربوط به تاسیس ۳ منطقه ترانزیت در طول مرزهای خود با صربستان را به تصویب مجلس این کشور رساند. 

حکومت بوداپست در ماه جولای گذشته با اعلام اینکه صربستان منطقه امنی برای پناهجویان می باشد، آماده می گردد تا با جمع آوری گناهجویان در این مناطق ترانزیت، آنها را به صربستان بازگرداند. 

حکومت مجارستان که یک حکومت راست افراطی می باشد، ماه گذشته در طول مرزهای خود سبم خاردارهای برنده به طول ۴ متر ایجاد کرد. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط