واکنش اتحادیه اروپا به حملات تروریستی در ترکیه

کمیسیون اتحادیه اروپا حملات تروریستی در ترکیه را محکوم ساخت

واکنش اتحادیه اروپا به حملات تروریستی در ترکیه

کمیسیون اتحادیه اروپا حملات تروریستی در ترکیه را محکوم ساخت. 

سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در رابطه با حملات سازمان تروریستی " پ ک ک " در ترکیه گفت : همانند همیشه اقدامات این سازمان را بشدت محکوم می کنیم. " پ ک ک " بایستی بالفور و بدون ارائه هیچگونه پیش شرطی بایستی سلاح های خود را بر زمین بگذارد. 

سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن جلب دقت به گام هایی که در چارچوب روند پیدایش راه حل به مسئله تروریسم برداشته شده تاکید کرد که اقدامات تروریستی این روند روند را در جهتی منفی تحت تاثیر قرار داده است.

سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا به نزدیکان قربانیان این حملات تسلیت گفت. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط