تقدیر آمریکا از تلاشهای ترکیه در زمینه میزبانی از پناهجویان

جاش ارنست:  تلاشهای شایان تقدیری در راستای کمک به این پناهجویان از خود نشان میدهد

تقدیر آمریکا از تلاشهای ترکیه در زمینه میزبانی از پناهجویان

اقدام ترکیه در جهت میزبانی از پناهجویان سوری همچنان مورد تقدیر قرار میگیرد. 

کاخ سفید، از کشورهای اتحادیه اروپا که گریبانگیر بحران پناهجو هستند خواست تا تلاشهای ترکیه در جهت میزبانی از پناهجویان سوری را الگوی خود قرار دهند.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه دولت و مردم ترکیه منابع هنگفتی را برای این پناهجویان هزینه کرده اند، اعلام کرد که نیازهای اساسی این پناهجویان از سوی ترکیه برطرف میشود.

سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا مجبور به تحمل و حل این وضعیت میباشد گفت که نباید فراموش کرد که این مهاجرین انسان هستند.

جاش ارنست با اشاره به اینکه این پناهجویان از مناطقی خطرناک مانند لیبی و سوریه فرار کرده اند گفت:"با این حال کشورهایی وجود دارند که اقدامات و تلاشهای شایان تقدیری در راستای کمک به این پناهجویان از خود نشان میدهند. ترکیه یکی از این کشورهاست. "

سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که ترکیه کشوری است که از بیش از یک میلیون پناهجوری سوری میزبانی میکند. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط