دعوت به تحریم اجناس و محصولات اسرائیلی

کشورهای عرب، اجناس اسرائیلی را تحریم میکنند

333956
دعوت به تحریم اجناس و محصولات اسرائیلی

محمد صبیح معاون دبیر کل اتحادیه عرب که مسئول امور فلسطین میباشد، دعوت به آغاز کمپین تحریم محصولات اسرائیلی نمود.

صبیح گفت: "برای قویتر کردن مقاومت فلسطین، باید کمپین تحریم محصولات اسرائیلی را آغاز نماییم."

صبیح ضمن اشاره به اهمیت تحریم محصولات اسرائیل در کشورهای عربی، ابراز داشت، این تحریم، تاثیری چون سونامی خواهد داشت. بانکهای اسرائیل نیز ابراز نگرانی می کنند.

محمد صبیح همچنین برای بهبود اقتصاد کشورهای عرب، دعوت به استفاده از محصولات خود این کشورها نمود.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط