خشونت پلیس آمریکا اینبار علیه دو کودک

خشونت پلیس آمریکا اینبار علیه دو کودک

تصاویر منتشر شده از لحظه دستبند زدن یک پلیس به دو کودک دبستانی و گریاندن آنها در ایالت کانتون آمریکا مباحثات فراوانی را به وجود آورد.

انتشار خبر مبتلا بودن این کودکان اختلال حواس و پیش فعالی تنور مباحثات را داغ تر کرد. 

این کودکان هیچ جرمی مرتکب نشده و تنها به دلیل بیماریشان رفتار های غیرعادی از خود نشان میدادند.

دادگاه فدرال اتحادیه آزادی های فردی و دفتر حقوق کودکان در آمریکا، به دنبال انتشار این تصاویر به دلیل خشونت اعمال شده علیه این کودکان و ترساندن آنان علیه پلیس مذکور اقامه دعوی کردند.

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط