ادامه حملات بوکوحرام در نیجریه

شبکه تروریستی بوکوحرام به حملات تروریستی خود در نیجریه، ادامه می دهد

312375
ادامه حملات بوکوحرام در نیجریه

تروریستهای بوکوحرام  با حمله به یک روستا واقع در شمال شرق کشور، ۱۳ تن منجمله کودکان و زنان را کشتند.

تروریستها، خانه های را به آتش کشیدند و ۲۷ تن نیز مجروح شد.

از سوی دیگر، ارتش نیجریه به اردوگاههای شبکه تروریستی واقع در شهر میدوگوری، عملیات ترتیب دادند.

واحدهای نظامی، هفته گذشته نیز ۷۱ تن را نجات داده بودند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط