سازمان ملل اقدامات تروریستی پ ک ک را محکوم ساخت

پاسخ استفان دوژاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد به سوالات خبرنگار آناطولی

سازمان ملل اقدامات تروریستی پ ک ک را محکوم ساخت

سازمان ملل متحد اقدامات تروریستی سازمان تروریستی پ ک ک و دیگر سازمانهای تروریستی را محکوم ساخت. 

استفان دوژاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل به سوالات خبرنگار آناطولی در رابطه با موضع دبیر کل سازمان ملل متحد در قبال اقدامات تروریستی پ ک ک و اینکه این اقدامات را محکوم می سازند یا خیر؟ پاسخ داد. 

استفان دوژاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل ضمن یادآوری اینکه بان کی مون بعلت حملات تروریستی روز دوشنبه به حکومت و ملت ترکیه تسلیت گفته است گفت البته که ما تمامی حملات تروریستی را محکوم کرده و به این موضع خود ادامه خواهیم داد. 

سخنگوی سازمان ملل در رابطه با اینکه آیا بویژه اقدامات سازمان تروریستی پ ک ک را محکوم می کنید یا خیر؟ گفت البته که اقدامات پ ک ک را محکوم می سازیم. 

بان کی مون در اطلاعیه ایی که به وسیله دفتر سخنگوی این سازمان انتشار داد، ضمن اظهار نگرانی از افزایش درگیری ها بین ترکیه و عناصر پ ک ک اظهار امیدواری کرده بود که برای پیدایش راه حل صلح جویانه به مسئله تیره گی موجود بین دو طرف باید به دیالوگ سازنده تبدیل شود. 

بان کی مون تمامی طرفین درگیر را دعوت به دوری از افزایش بحران و بازگشت به روزهای سخت و دردناک گذشته کرده است. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط